Parowanie czujników ANT+

Parowanie polega na powiązaniu bezprzewodowych czujników ANT‍+, np. czujnika tętna, z urządzeniem Garmin. Podczas pierwszego łączenia czujnika ANT‍+ z urządzeniem należy sparować oba urządzenia. Po wstępnym sparowaniu urządzenie będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu.

  1. Wybierz , a następnie profil aktywności.
  2. Zainstaluj czujnik lub załóż czujnik tętna.
  3. Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 1 cm od czujnika tętna i poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie z czujnikiem.

    Gdy urządzenie wykryje czujnik, zostanie wyświetlony komunikat. Pole danych można dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane z czujnika.

  4. W razie potrzeby wybierz kolejno > Ustawienia > Czujniki, aby zarządzać czujnikami ANT‍+.