Standardklassificeringar för VO2-maxvärde

De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2-maxvärden efter ålder och kön.

Män

Percentil

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Överlägset

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Utmärkt

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Bra

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Ganska bra

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Dåligt

0–40

< 41,7

< 40,5

< 38,5

< 35,6

< 32,3

< 29,4

Kvinnor

Percentil

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Överlägset

95

49,6

47,4

45,3

41,1

37,8

36,7

Utmärkt

80

43,9

42,4

39,7

36,7

33

30,9

Bra

60

39,5

37,8

36,3

33

30

28,1

Ganska bra

40

36,1

34,4

33

30,1

27,5

25,9

Dåligt

0–40

< 36,1

< 34,4

< 33

< 30,1

< 27,5

< 25,9

Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute®. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.

Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-E6C8A24B-F810-4256-9F04-557F6B4B102F v8