Parowanie czujników bezprzewodowych

Podczas pierwszego łączenia czujnika bezprzewodowego z urządzeniem przy użyciu technologii ANT‍+® lub Bluetooth® należy sparować oba urządzenia. Po sparowaniu urządzenie będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu.

 1. Jeśli chcesz sparować czujnik tętna, załóż go.

  Czujnik tętna nie będzie zapisywać ani przesyłać danych, jeśli nie zostanie założony.

 2. Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
  UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od innych bezprzewodowych czujników.
 3. Przytrzymaj UP.
 4. Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki i akcesoria > Dodaj nowy.
 5. Wybierz opcję:
  • Wybierz Szukaj wszystko.

  • Wybierz typ posiadanego czujnika.

  Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika zmieni się z Wyszukiwanie na Połączono. Dane czujnika pojawiają się w formie pętli ekranów danych lub własnego pola danych.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-E6C8A24B-F810-4256-9F04-557F6B4B102F v4