Gegevensschermen aanpassen

U kunt gegevensschermen aanpassen aan uw trainingsdoelen of optionele accessoires. U kunt bijvoorbeeld op een van de gegevensschermen uw rondetempo of hartslagzone laten weergeven.

  1. Selecteer Menu > Activiteitinstellingen > Gegevensschermen.
  2. Selecteer een scherm.

    Sommige schermen kunnen alleen worden in- en uitgeschakeld.

  3. Wijzig zo nodig het aantal gegevensvelden.
  4. Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.