Gegevensschermen aanpassen

U kunt gegevensschermen aanpassen aan uw trainingsdoelen of optionele accessoires. U kunt bijvoorbeeld op een van de gegevensschermen uw rondetempo of hartslagzone laten weergeven.

  1. Selecteer Menu > Activiteitinstellingen > Gegevensschermen.
  2. Selecteer een scherm.

    Sommige schermen kunnen alleen worden in- en uitgeschakeld.

  3. Wijzig zo nodig het aantal gegevensvelden.
  4. Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.
Copyright Ā© Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-B15C42C1-C24E-41B8-A0DC-3944D1DBDB2A v5