Instellingen voor gegevens vastleggen

Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Gegevensopslag.

Smart

Smart legt belangrijke punten vast waar u van richting bent veranderd of waarop uw tempo of hartslag is gewijzigd. De omvang van de activiteitgegevens wordt beperkt, waardoor u meer activiteiten kunt opslaan in het toestelgeheugen.

Iedere seconde

Legt elke seconde punten vast. Hiermee ontstaat een zeer gedetailleerd overzicht van uw activiteit, maar de omvang van de activiteitgegevens neemt aanzienlijk toe.

Copyright Ā© Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-B15C42C1-C24E-41B8-A0DC-3944D1DBDB2A v5