Tijdinstellingen

Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Klok.

Wijzerplaat

Hiermee kunt u een ontwerp voor de wijzerplaat kiezen.

Gebr. profielkleur

Hiermee stelt u in dat de accentkleur voor het tijdscherm hetzelfde is als de activiteitenprofielkleur.

Achtergrond

Hiermee stelt u de achtergrond kleur in op zwart of wit.

Tijdweergave

Hier kunt u kiezen om de 12- of 24-uursklok in te stellen.

Stel automat. in

Hiermee kunt u de tijd handmatig of automatisch op basis van uw GPS-positie instellen.

Copyright Ā© Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-B15C42C1-C24E-41B8-A0DC-3944D1DBDB2A v5