Wstęp

OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.