Funkcje online Wi‑Fi

Przesyłanie aktywności do konta Garmin Connect

Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.

Materiały dźwiękowe

Umożliwia synchronizację materiałów dźwiękowych od innych dostawców.

Aktualizacje oprogramowania

Urządzenie automatycznie pobiera i instaluje najnowsze aktualizacje oprogramowania po wykryciu dostępności sieci Wi‑Fi.

Treningi i plany treningów

Możesz przeglądać i wybierać treningi i plany treningów na stronie Garmin Connect. Gdy tylko urządzenie nawiąże połączenie Wi‑Fi, pliki zostaną bezprzewodowo wysłane do urządzenia.