Pulsoksymetr

Urządzenie fēnix jest wyposażone w pulsoksymetr nadgarstkowy do pomiaru poziomu tlenu we krwi. Znajomość danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga określić, jak organizm aklimatyzuje się do wysokości w sportach alpinistycznych i ekspedycjach.

Można ręcznie rozpocząć odczyt pulsoksymetru, włączając widżet pulsoksymetru (Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru). Można również włączyć odczyty całodzienne (Włączanie całodziennych odczytów pulsoksymetru). Urządzenie analizuje natlenienie krwi oraz wysokość za każdym razem, gdy pozostajesz w bezruchu. Profil wysokości pomaga w odczytywaniu zmian analizowanych przez pulsoksymetr stosownie do aktualnej wysokości, na której znajduje się użytkownik.

Na urządzeniu odczyty pulsoksymetru wyświetlają się jako procent stężenia tlenu we krwi oraz jako odpowiedni kolor na wykresie. Za pomocą konta Garmin Connect można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące odczytów pulsoksymetru, w tym obecne trendy z ostatnich kilku dni.

Więcej informacji na temat dokładności odczytów pulsoksymetru znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.


Zrzut ekranowy odczytu i wykresów pulsoksymetru z objaśnieniami

Objaśnienie numer jeden

Skala procentowa poziomu tlenu we krwi.

Objaśnienie numer dwa

Wykres odczytów średniego poziomu tlenu we krwi z ostatnich 24 godzin.

Objaśnienie numer trzy

Ostatni odczyt poziomu tlenu we krwi.

Objaśnienie numer cztery

Skala wysokości.

Objaśnienie numer pięć

Wykres wysokości z ostatnich 24 godzin.