Použití funkce Virtual Partner

Funkce Virtual Partner® je tréninkový nástroj, který vám má pomoci dosáhnout vašich cílů. U funkce Virtual Partner můžete nastavit tempo a závodit s ní.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
  1. Podržte tlačítko MENU.
  2. Vyberte možnost Aktivity a aplikace.
  3. Vyberte aktivitu.
  4. Vyberte nastavení aktivity.
  5. Vyberte možnost Datové obrazovky > Přidat novou položku > Virtual Partner.
  6. Zadejte hodnotu tempa nebo rychlosti.
  7. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, chcete-li změnit polohu obrazovky Virtual Partner (volitelné).
  8. Začněte s aktivitou (Spuštění aktivity).
  9. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN se posuňte na obrazovku Virtual Partner a podívejte se, kdo vede.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-517186D0-FA8B-4C0D-85A2-F5FF1AB61BB7 v8