Provedení řízeného testu pro určení laktátového prahu

Tato funkce vyžaduje hrudní snímač srdečního tepu Garmin®. Před provedením řízeného testu si musíte nasadit snímač srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením (Párování bezdrátových snímačů).

Zařízení používá k odhadu vaší hodnoty laktátového prahu informace profilu uživatele z výchozího nastavení a odhad hodnoty VO2 max. Zařízení automaticky zjistí vaši hodnotu laktátového prahu při bězích se stejnoměrnou, vysokou intenzitou a s měřením srdečního tepu.

TIP: Zařízení potřebuje ke získání přesné hodnoty maximálního srdečního tepu a odhadované hodnoty VO2 max. několik běhů s hrudním snímačem srdečního tepu. Pokud máte problémy získat odhad hodnoty laktátového prahu, pokuste se manuálně snížit hodnotu maximálního srdečního tepu.
 1. Na hodinkách stiskněte tlačítko Tlačítko Start.
 2. Vyberte aktivitu běhání venku.

  Pro dokončení testu je vyžadováno GPS.

 3. Přidržte tlačítko MENU.
 4. Vyberte možnost Trénink > Test laktátového prahu s pokyny.
 5. Spusťte časovač a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Po zahájení běhu zařízení zobrazí délka jednotlivých kroků testu, cíl a aktuální data tepové frekvence. Po dokončení testu se zobrazí zpráva.

 6. Poté, co provedete test podle pokynů, zastavte časovač a uložte aktivitu.

  Pokud se jedná o váš první odhad hodnoty laktátové prahu, vyzve vás zařízení k aktualizaci zón srdečního tepu podle srdečního tepu odpovídající vašemu laktátovému prahu. Při každém dalším odhadu hodnoty laktátového prahu vás zařízení vyzve k přijetí nebo odmítnutí tohoto odhadu.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-DF9BDE35-F592-4CD8-872D-A2910FAFC147 v5