Zmiana kodu dostępu Garmin Pay

Do zmiany kodu dostępu wymagana jest znajomość bieżącego kodu. Kodu dostępu nie można odzyskać. W przypadku zapomnienia kodu dostępu należy usunąć portfel, utworzyć nowy i ponownie wprowadzić informacje o karcie płatniczej.

Kod wymagany do uzyskania dostępu do portfela Garmin Pay™ można zmienić na urządzeniu fēnix® 5/5S/5X Plus.

  1. Na stronie urządzenia fēnix 5/5S/5X Plus w aplikacji Garmin Connect™ Mobile wybierz Garmin Pay > Zresetuj hasło.
  2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Przy kolejnej płatności za pomocą urządzenia fēnix 5/5S/5X Plus trzeba będzie wpisać nowy kod dostępu.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4D6646FD-6088-4CB3-B2D6-BFC145BCF245 v5