Kalibrowanie dystansu na bieżni

Aby rejestrować dokładniejsze dystanse pokonywane na bieżni, możesz skalibrować dystans na bieżni po przebiegnięciu na niej co najmniej 1,5 km (1 mili). Jeśli korzystasz z różnych bieżni, możesz ręcznie skalibrować dystans na bieżni dla każdej bieżni po każdym biegu.

 1. Rozpocznij aktywność biegania na bieżni (Rozpoczynanie aktywności) i przebiegnij na niej co najmniej 1,5 km (1 milę).
 2. Po zakończeniu biegu Stop.
 3. Wybierz opcję:
  • Aby skalibrować dystans na bieżni po raz pierwszy, wybierz Zapisz.

   Urządzenie poprosi o przeprowadzenie kalibracji bieżni.

  • Aby ręcznie skalibrować dystans na bieżni po pierwszej kalibracji, wybierz kolejno Kalibruj i zapisz > Tak.

 4. Sprawdź pokonany dystans na wyświetlaczu bieżni i wprowadź odległość w urządzeniu.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4D6646FD-6088-4CB3-B2D6-BFC145BCF245 v5