Konfigurowanie portfela Garmin Pay

Do portfela Garmin Pay™ można dodać karty kredytowe lub debetowe objęte programem. Lista instytucji finansowych objętych programem znajduje się na stroniegarmin.com/garminpay/banks.

  1. W aplikacji Garmin Connect™ Mobile wybierz Menu lub Menu.
  2. Wybierz Urządzenia Garmin, a następnie posiadane urządzenie.
  3. Wybierz Garmin Pay > Utwórz portfel.
  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4D6646FD-6088-4CB3-B2D6-BFC145BCF245 v5