Parkoble trådløse sensorer

Første ganger du kobler en trådløs sensor til enheten ved hjelp av ANT‍+® eller Bluetooth® teknologi, må du parkoble enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

 1. Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg (Sette på pulsmåleren).

  Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den på.

 2. Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m (10 fot)).
  MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre trådløse sensorer når du skal parkoble enhetene.
 3. Hold nede MENU.
 4. Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny.
 5. Velg et alternativ:
  • Velg Søk på alle.

  • Velg sensortype.

  Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken eller et tilpasset datafelt.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4D6646FD-6088-4CB3-B2D6-BFC145BCF245 v5