Liczba kroków jest niedokładna

Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać następujące kroki.

  • Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest dominująca.
  • Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub kosiarkę.
  • Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz wyłącznie rąk lub ramion.
    UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-5DDC7B78-0983-4434-93BF-23EBCC967966 v4