Úvod

VAROVÁNÍ! Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.
VAROVÁNÍ! Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.