Konto

På fliken Konto visas kontouppgifter och testinformation om enheten.

Min info

Visar kontoinformation och inställningar (Min info).

Enheter

Anger koordinatversion och måttenheter för avstånd.

Test

Innehåller instruktioner för hur du testar enheten (Testa enheten).

Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v6