Komma igång

När du besöker Garmin Explore™ webbplatsen för första gången bör du läsa igenom dessa uppgifter för att lära dig de grundläggande funktionerna.

Obs!: Garmin Explore webbplatsens funktioner varierar beroende på kontotyp och enhetstyp. Om exempelvis din enhet har inReach® teknik kommer du att se serviceplaninformation.
  • Övervaka din månatliga dataanvändning (Hem).
  • Visa enhetens data på kartan (Karta).
  • Skapa waypoints och rutter att synkronisera till din enhet (Waypoints, Rutter).
  • Visa konversationshistoriken (Inkorg).
  • Lägg till personer i din kontakter, däribland nödkontakter (Kontakter).
  • Konfigurera din förinställning och snabbtextmeddelanden (Meddelanden).
  • Konfigurera konton i sociala medier, inklusive din MapShare™ webbsida (Socialt).
  • Synkronisera enhet och smartphone (Synkronisera).
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v6