Konto

Karta Konto wyświetla informacje o koncie i informacje o testowaniu urządzenia.

Informacje

Wyświetla informacje o koncie i preferencje (Moje dane).

Jednostki

Określa wersję układu współrzędnych oraz jednostki miary dla odległości.

Test

Zapewnia instrukcje dotyczące testowania urządzenia (Test urządzenia).

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v6