Edytowanie zapamiętanych wiadomości

  1. Na karcie Edytuj kliknij Wiadomości obok zapamiętanej wiadomości, którą chcesz zmienić.
  2. Wpisz wiadomość.
  3. Dodaj odbiorców, który otrzymają tę wiadomość.
    PORADA: W przypadku rozpoczęcia wpisywania numerów telefonu lub adresów e-mail, które zostały dodane do kontaktów, możesz dodać taki kontakt jako odbiorcę zapamiętanej wiadomości.
  4. Kliknij Gotowe.
  5. Zsynchronizuj urządzenia.

    Tekst wiadomości i odbiorcy zostaną wyświetleni na ekranie urządzenia.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v6