Społeczności

Karta Społeczności zapewnia możliwość udostępniania informacji o podróży w kontach serwisów społecznościowych. Można skonfigurować konta serwisów społecznościowych, aby możliwe było przesyłanie aktualnych informacji z urządzenia do oglądania przez inne osoby.

MapShare

Pozwala udostępniać pozycję na mapie innym osobom (Włączanie funkcji MapShare).

Opcje

Określa, jakie dane i elementy sterujące są wyświetlane na stronie internetowej MapShare™. Można ustawić dostęp po podaniu hasła dla innych osób (MapShare Ustawienia).

Udostępnij

Wysyła innym osobom łącze do Twojej strony internetowej MapShare.

Facebook

Umożliwia publikowanie na koncie Facebook™ z dowolnego miejsca.

Twitter

Umożliwia publikowanie na koncie Twitter™ z dowolnego miejsca.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v6