Account

Op het tabblad Account worden uw accountgegevens en informatie over het testen van uw toestel weergegeven.

Mijn info

Omvat accountgegevens en voorkeuren (Mijn info).

Eenheden

Hier stelt u het coördinatensysteem en de maateenheden voor afstand in.

Testen

Geeft instructies voor het testen van uw toestel (Uw toestel testen).

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v6