Konto

Konto-fanen viser kontoinformasjon og informasjon om testing av enheten.

Min informasjon

Viser kontoinformasjon og innstillinger (Min info).

Enheter

Angir koordinatversjonen og måleenheter for avstand.

Test

Inneholder instruksjoner for testing av enheten (Teste enheten din).

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v4