Eksport av kartdata

Du kan eksportere veipunkter og ruter fra din konto som KML- eller GPX-filer. Denne funksjonen eksporterer den gjeldende kartvisningen med data, slik at du kan lagre den på datamaskinen og bruke den i andre applikasjoner.

MERK: Eksportfunksjonen eksporterer alle data som ikke er filtrert for øyeblikket. Dette inkluderer data som ikke vises i den gjeldende kartvisningen, for eksempel data som er langt borte, men inkluderer ikke data som er filtrert ut av bokmerker, meldingstyper eller et dato- og tidsintervall.
  1. På kartet zoomer du inn på dataene som skal eksporteres (Zooming på kart).
  2. Klikk på Eksport-symbol.
  3. Velg filtypen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v5