Karttyper

Du kan bytte mellom topografiske kart, OpenStreetMap, flyfoto og veikart ved hjelp av Karttype-symbol-knappen øverst til venstre på kartet.

Karttypene endres også automatisk når du zoomer inn, hvis du når grensen for en bestemt karttype.

Hvis du bytter til en karttype, men har zoomet inn for mye for den typen, zoomer kartet ut automatisk.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v5