Siste spor

Du kan vise data om den siste turen din.

  • Med Øye-symbol ved siden av et brukernavn kan du vise og skjule de nyeste dataene til brukeren på kartet.

  • Med Meldingssymbol kan du spore, lokalisere eller sende en melding eller posisjon til brukeren.

  • Med Sentrer på kart-symbol kan du flytte kartet for å sentrere på brukerens siste posisjon.

  • Med Plusstegn kan du utvide brukerens meldinger og spore punkter på kartet. Dette er nyttig for å redusere forstyrrelser.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v5