Innboks

Innboks-fanen viser samtaleloggen din. Du kan se alle sendte og mottatte meldinger. Når en posisjon er tilknyttet en melding, inneholder meldingen en kobling som du kan bruke til å åpne et kart med posisjonen som midtpunkt.

Du kan ikke skrive meldinger fra Innboks-fanen. Du kan slette enkeltmeldinger eller hele samtaler.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v4