Måling av avstand på kartet

  1. Klikk på Mål avstand-symbol på kartet.
  2. Velg en startposisjon.
  3. Velg flere punkter for å opprette en strek.
  4. Dobbeltklikk på det siste punktet.

    Den totale avstanden vises over det siste punktet.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v5