Kartfiltre

Kartfiltre brukes til å endre visningen av data, for eksempel spor eller meldinger, på kartet. Kartfiltre kan også brukes når du har for mye data å laste inn. Det vises en melding på kartet når det er mer enn én million poeng. Du kan bruke kartfiltre for å redusere datamengden.

Gå til kartet, og åpne kartfiltrene.

Bokmerker

Gjør det mulig å lagre en bestemt kartvisning av data på et bestemt tidspunkt. Hvis du for eksempel nylig kom tilbake fra en helgetur, kan du opprette et bokmerke sentrert rundt sporet ditt og velge den helgen som dato. Du kan gå tilbake til denne visningen når som helst.

Meldingstyper

Gjør det mulig å skjule eller vise ulike meldingstyper på kartet.

MERK: SOS-meldinger vises alltid på kartet.
Dato og tidsrom:

Gjør det mulig å angi tidsrammen for kartdataene du vil vise. Det finnes noen forhåndsdefinerte alternativer på menyen, eller du kan angi en egendefinert tidsramme.

Tøm filtre

Fjerner alle filtre for bokmerke, meldingstype og dato/klokkeslett på kartdataene.

TIPS: Du kan fjerne filtrene for å eksportere alle kartdataene.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v5