Bibliotek

Du kan opprette veipunkter og ruter og vise dem på Kart-fanen. Du kan vise spor og aktiviteter på Kart-fanen og konvertere dem til ruter. Hvis du bruker mobilappen, kan du synkronisere biblioteket til smarttelefonen din.

MERK: På enkelte modeller kan du synkronisere veipunkter og ruter til enheten din. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-F6C8BA42-B6D4-4F68-980D-A54FF228F3F4 v5