De timer automatisch starten

Met deze functie herkent het toestel automatisch dat er satellietsignalen worden ontvangen en dat de fiets rijdt. De activiteiten-timer wordt gestart of u wordt eraan herinnerd om de activiteiten-timer te starten, zodat uw ritgegevens worden vastgelegd.

  1. Selecteer Menu > Ritinstellingen.
  2. Selecteer Timer start-modus.
  3. Selecteer een optie:
    • Selecteer Handmatig en vervolgens Start or stop om de activiteiten-timer te starten.

    • Selecteer Op verzoek om een visuele herinnering te krijgen wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.

    • Selecteer Automatisch om de activiteiten-timer automatisch te starten wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-2A7642E4-658E-468E-9C9F-566E18880554 v5