Automatisk beregning af FTP

Før enheden kan beregne din FTP (functional threshold power), skal du have en effektmåler og pulsmåler parret (Parring af ANT‍+ sensorer).

  1. Vælg Menu > Min statistik > FTP > Aktiver automatisk beregning.
  2. Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter udendørs.
  3. Efter turen skal du vælge Gem tur.
  4. Vælg Menu > Min statistik > FTP.

    FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W, og en position vises på farvemåleren.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2