Datafelter

Nogle datafelter kræver ANT‍+® tilbehør for at vise data.

Bageste gear

Bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.

Balance

Den aktuelle venstre/højre effektbalance.

Balance - 10s gennemsnit

10-sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

Balance - 30s gennemsnit

30-sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

Balance - 3s gennemsnit

Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

Balance - gennemsnit

Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle aktivitet.

Balance - omgang

Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle omgang.

Bane punktafstand

Den resterende afstand til det næste punkt på banen.

Batteriniveau

Den resterende batterilevetid.

Batteristatus

Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.

Di2 batteriniveau

Resterende batteristrøm i en Di2-sensor.

Di2 gearskiftetilstand

Den aktuelle skiftetilstand for en Di2-sensor.

Dist. t. næste

Den resterende distance til det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Distance

Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller aktivitet.

Distance forude

Distance foran eller bagved Virtual Partner®.

Distance - omgang

Den tilbagelagte distance for den aktuelle omgang.

Distance - sidste omgang

Den tilbagelagte distance for den senest gennemførte omgang.

Distancetæller

En løbende beregning af tilbagelagt distance for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af tripdata.

Distance tilbage

Den resterende afstand under en træning eller bane, når du anvender et distancemål.

Distance til destination

Den resterende distance til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Effekt

Den aktuelle effekt i watt. Enheden skal være sluttet til en kompatibel effektmåler.

Effekt - %FTP

Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional threshold power).

Effekt - 10s gennemsnit

10-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Effekt - 30s gennemsnit

30-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Effekt - 3s gennemsnit

3-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Effektfase - H.

Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der produceres positiv effekt.

Effektfase - H. Gnm.snitlig

Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.

Effektfase - H. Gnsn. top

Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.

Effektfase - H. Omg. top

Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.

Effektfase - H. Omgang

Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.

Effektfase - H. Top

Den aktuelle topeffektfasevinkel for det højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.

Effektfase - V.

Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der produceres positiv effekt.

Effektfase - V. Gnm.snitlig

Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.

Effektfase - V. Gnsn. top

Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.

Effektfase - V. Omg. top

Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.

Effektfase - V. Omgang

Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.

Effektfase - V. Top

Den aktuelle topeffektfasevinkel for det venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.

Effekt - gennemsnit

Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle aktivitet.

Effekt - IF

Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.

Effektivitet i tråd

Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i pedalerne.

Effekt - kJ

Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i kilojoule.

Effekt - maksimum

Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.

Effekt - NP

Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.

Effekt - NP-omgang

Gennemsnitlig Normalized Power for den aktuelle omgang.

Effekt - NP- seneste omg.

Gennemsnitlig Normalized Power for den senest gennemførte omgang.

Effekt - omgang

Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle omgang.

Effekt - omgangsmaks.

Den højeste effekt for den aktuelle omgang.

Effekt - seneste omgang

Den gennemsnitlige effekt for den senest gennemførte omgang.

Effekt - TSS

Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.

Effekt - watt/kg

Effekten i watt pr. kilogram.

Effektzone

Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.

Ensartethed i tråd

Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.

ETA ved destination

Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

ETA ved nst.

Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Fart

Den aktuelle rejsehastighed.

Fart - gennemsnit

Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet.

Fart - maksimum

Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.

Fart - omgang

Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang.

Fart - sidste omgang

Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang.

Forreste gear

Forreste cykelgear fra en gearpositionssensor.

Gear

Forreste og bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.

Gearbatteri

Batteristatussen for en gearpositionssensor.

Gearforhold

Antal tænder på cyklens forreste og bageste gear som registreret af en gearpositionssensor.

Gearkombination

Den aktuelle gearkombination fra en gearpositionssensor.

Gentagelser tilbage

Det resterende antal gentagelser under en træning.

GPS-nøjagtighed

Fejlmargenen for din nøjagtige position. Eksempelvis er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).

GPS-signalstyrke

GPS-satellitsignalets styrke.

Højde

Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.

Kadence

Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data vises.

Kadence - gennemsnitlig

Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.

Kadence - omgang

Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.

Kalorier

Antallet af forbrændte kalorier i alt.

Kalorier tilbage

De resterende kalorier under en træning, når du anvender et kaloriemål.

Klokkeslæt

Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).

Lodret fart

Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.

Lodret fart - 30s i gnmsnit

Bevægelsesgennemsnit pr. 30 sekunder for lodret hastighed.

Lygter tilsluttet

Antallet af tilsluttede lygter.

Lystilstand

Konfigurationstilstand for lygtenetværk.

Måleffekt

Måleffekt under en aktivitet.

Omgange

Antallet af gennemførte baner for den aktuelle aktivitet.

PCO

Midterforskydning af platform. Midterforskydning af platform er den placering på pedalplatformen, hvor der påføres kraft.

PCO - gennemsnit

Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle aktivitet.

PCO - omgang

Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle omgang.

Position ved destination

Det sidste punkt på ruten eller banen.

Position ved næste

Det næste punkt på ruten eller banen.

Præstationskrav

Scoren for præstationskravet er en vurdering i realtid af din egnethed til at præstere.

Puls

Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være tilsluttet en kompatibel pulsmåler.

Puls - %HRR

Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls).

Puls - %Maksimal

Procentdelen af maksimal puls.

Puls - gennemsnit

Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.

Puls - gn.snitl. %HRR

Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle aktivitet.

Puls - gnsnit %maksimal

Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.

Pulsgraf

En linjegraf, der viser din aktuelle pulszone (1 til 5).

Puls - omgang

Den gennemsnitlige puls for den aktuelle omgang.

Puls - omgang %HRR

Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang.

Puls - omgang %maksimal

Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.

Puls - sidste omgang

Den gennemsnitlige puls for den senest gennemførte omgang.

Puls tilbage

Hvor meget du ligger over eller under pulsmålet under en træning.

Pulszone

Det aktuelle interval for din puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder).

Retning

Den retning, du bevæger dig i.

Samlet fald

Den samlede højdenedstigning siden den seneste nulstilling.

Samlet stigning

Den samlede højdestigning siden den seneste nulstilling.

Solnedgang

Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.

Solopgang

Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.

Status for strålevinkel

Forlygtens stråletilstand.

Stigning

Beregningen af stigning (højde) divideret med løb (distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod) for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.

Temperatur

Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren.

Tid

Stopurstid for den aktuelle aktivitet.

Tid foran

Tiden foran eller bagved Virtual Partner.

Tid for omgang siddende

Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.

Tid for omgang stående

Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.

Tid - gået

Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.

Tid i zone

Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.

Tid - omgang

Stopurstid for den aktuelle omgang.

Tid - omgang gennemsnit

Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet.

Tid - seneste omgang

Stopurstid for den senest gennemførte omgang.

Tid siddende

Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.

Tid stående

Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.

Tid tilbage

Den resterende tid under en træning, når du anvender et tidsmål.

Tid til destination

Den anslåede resterende tid, inden du når destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Tid til næste

Den anslåede resterende tid, inden du når det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Træningsenhed modstand

Den modstand, som hometraineren skal give.

Træningstrin

Under en træning, det aktuelle trin ud af det samlede antal trin.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2