Redigering af positioner

  1. Vælg Menu > Navigation > Gemte positioner.
  2. Vælg en position.
  3. Vælg Rediger.
  4. Vælg en positionsoplysning.

    Du kan for eksempel vælge Skift højde for at angive en kendt højde for positionen.

  5. Rediger værdien, og vælg Checkmark.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2