Installation af fartsensor

BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over dette trin.
TIP: Garmin® anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du installerer sensoren.
 1. Placer og hold fartsensoren oven på hjulnavet.
 2. Træk remmen Billedforklaring nummer et omkring hjulnavet, og sæt den fast på krogen Billedforklaring nummer to på sensoren.

  Speed sensor with callouts

  Sensoren kan vippes, hvis den monteres på et asymmetrisk hjulnav. Det vil ikke påvirke betjeningen.

 3. Drej hjulet for at kontrollere, at det har plads nok.

  Sensoren bør ikke berøre andre dele af cyklen.

  BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at angive aktivitet efter to omdrejninger.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2