Oprettelse af en bane på din enhed

Før du kan oprette en bane, skal du have en aktivitet med GPS-data gemt på din enhed.

  1. Vælg Menu > Navigation > Baner > Baneindstillinger > Opret ny.
  2. Vælg en aktivitet, som banen skal baseres på.
  3. Indtast et navn for ruten, og vælg Checkmark.

    Ruten vises på listen.

  4. Vælg banen, og gennemse baneoplysningerne.
  5. Vælg om nødvendigt Indstillinger for at redigere baneoplysningerne.

    Du kan for eksempel ændre navnet eller farven på banen.

  6. Vælg Back symbol > Kør.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2