Stop af en træning

  • Du kan til enhver tid vælge Lap symbol for at afslutte et træningstrin.
  • Du kan når som helst vælge Down arrow for at se skærmbilledet med træningstrin og vælge Enter symbol > Stop træningen > OK for at afslutte træningen.
  • Du kan når som helst vælge Pause and play symbol > Stop træningen for at stoppe timeren og afslutte træningen.
    TIP: Når du gemmer din tur, afsluttes din træning automatisk.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2