Start en intervaltræning

  1. Vælg Menu > Træning > Intervaller > Kør.
  2. Vælg Pause and play symbol for at starte timeren.
  3. Hvis intervaltræningen har en opvarmning, skal du vælge Lap symbol for at starte det første interval.
  4. Følg instruktionerne på skærmen.

Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2