Visning af segmentdetaljer

 1. Vælg Menu > Træning > Segmenter.
 2. Vælg et segment.
 3. Vælg en funktion:
  • Vælg Kort for at se segmentet på kortet.

  • Vælg Højde for at se et højdeplot for segmentet.

  • Vælg Udfordringer for at se køretider og gennemsnitshastigheder for den førende i segmentet, den førende i gruppen eller udfordreren, din bedste personlige tid og gennemsnitshastighed samt andre kørere (hvis sådanne findes).

   TIP: Du kan vælge et element på ranglisten for at ændre dit segmentkonkurrencemål.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2