Start af en træning

Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra Garmin Connect™ konto.

  1. Vælg Menu > Træning > Træning.‍
  2. Vælg en træning.
  3. Vælg Kør.
  4. Vælg Pause and play symbol for at starte timeren.

Efter du starter en træning, viser enheden hvert trin i træningen, målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle træningsdata.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2