Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express

Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin Connect™ konto, og du skal downloade programmet Garmin Express™.

  1. Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.

    Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express den til enheden.

  2. Følg instruktionerne på skærmen.
  3. Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2