Tilslutning af enheden til din computer

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

  1. Fjern vejrhætten fra USB-porten.
  2. Tilslut det lille stik på USB-kablet til USB-porten.
  3. Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på computeren.

    Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows® computere og som en monteret disk på Mac® computere.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2