Telefonindstillinger

Vælg Menu > Indstillinger > Telefon.

Aktiver

Aktiverer Bluetooth® trådløs teknologi.

BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når trådløs Bluetooth teknologi er aktiveret.
Genkendt navn

Gør det muligt at angive et genkendt navn, der identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.

Par smartphone

Tilslutter enheden med en kompatibel Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig mulighed for at bruge Bluetooth connectede funktioner inklusive LiveTrack og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect™.

Opkald og tekstbeskeder

Giver dig mulighed for at aktivere telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.

Mistede opkald og tekstbeskeder

Viser mistede telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2