Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen

  • Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect™ konto:
    • Slut enheden til en computer med det medfølgende USB-kabel og Garmin Express™ programmet.

    • Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en med din Bluetooth® aktiverede smartphone.

    Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler.

  • Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer.
  • Stå stille i et par minutter.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2