Sletning af samlede data

  1. Vælg Menu > Historik > Totaler > Slet totaler.
  2. Vælg en funktion:
    • Vælg Slet alle totaler for at slette alle samlede data fra historikken.

    • Vælg en aktivitetsprofil for at slette akkumulerede samlede data for en enkelt profil.

    BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
  3. Vælg OK.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2