Valgmuligheder for segment

Vælg Menu > Træning > Segmenter > Valgmuligh. for segment.

Vælg automatisk indsats

Aktiverer eller deaktiverer automatisk justering af mål baseret på din aktuelle præstation.

Søg

Lader dig søge efter gemte segmenter efter navn.

Aktiver/deaktiver

Aktiverer eller deaktiverer de segmenter, der er indlæst på enheden i øjeblikket.

Slet

Lader dig slette alle eller flere gemte segmenter fra enheden.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2