Ruteindstillinger

Vælg Menu > Navigation > Baner > Baneindstillinger.

Svingvejledning

Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.

Kursafvig.advarsler

Giver dig besked, hvis du forvilder dig væk fra ruten.

Segmenter

Gør dig i stand til at konkurrere i aktiverede segmenter, der indgår i kursen.

Søg

Lader dig søge efter gemte ruter efter navn.

Filter

Lader dig filtrere efter rutetype, for eksempel Strava™ ruter.

Slet

Lader dig slette alle eller flere gemte ruter fra enheden.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2