Sådan zoomer du på kortet

 1. Kør en tur.
 2. Vælg Down arrow for at se kortet.
 3. Vælg Enter symbol > Zoom kort ind/ud.
 4. Vælg en funktion:
  • Aktiver Auto Zoom for automatisk at indstille det optimale zoomniveau for kortet.

  • Deaktiver Auto Zoom for at zoome ind eller ud manuelt.

 5. Vælg om nødvendigt Indstil zoomniveau.
 6. Vælg en funktion:
  • For at zoome ind manuelt skal du vælge Up arrow.

  • For at zoome ud manuelt skal du vælge Down arrow.

 7. Vælg Enter symbol for at gemme zoomniveauet (valgfrit).
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2