Indstilling af måleffekt

  1. Vælg Menu > Træning > Ind.dørs træningsenh. > Indstil måleffekt.
  2. Indstil værdien for måleffekt.
  3. Vælg en aktivitetsprofil.
  4. Begynd at træde i pedalerne.

    Den modstand, der ydes af træningsenheden, justeres for at opretholde en konstant effekt baseret på din hastighed.

  5. Du kan om nødvendigt vælge Enter symbol > Indstil måleffekt for at justere måleffekten under din aktivitet.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2